Biuro rachunkowe

BIURO RACHUNKOWE działające w ramach spółki z o.o. jest kontynuacją biura prowadzonego przez głównego wspólnika od kwietnia 1999 roku. Decyzja o wniesieniu biura do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikała rozwoju firmy i organizacyjnego wyodrębnienia obsługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych oraz ewidencji podatkowych klientów. Dla tej grupy klientów również jest zapewnione doradztwo podatkowe.

Naszą ideą jest rzetelna i kompleksowa obsługa klientów w możliwie szerokim zakresie. Chcemy ich odciążyć od obowiązków, które dla nich mogą być czasochłonne i trudne, wykonując te zadania fachowo i terminowo.

Dlatego prowadzimy na zlecenie klientów zarówno księgowość (księgi handlowe), rozliczenia podatku dochodowego (podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów dla potrzeb ryczałtu), ewidencje i rozliczenia VAT, rozliczenia ZUS oraz sprawy płacowe i kadrowe (w uzgodnionym zakresie). W zakres umowy standardowo wchodzi również reprezentowanie przed urzędem skarbowym (postępowanie sprawdzające, kontrolne i podatkowe), a gdy to konieczne wnoszenie odwołań której adresatem jest Izba Skarbowa. W ramach zawartej umowy udzielane są porady dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego. Współpracujemy nie tylko z doradcą podatkowym, ale i z radcą prawnym, specjalistą ds. bhp – w tym zakresie, na prośbę klienta, służymy pomocą we wzajemnych kontaktach.

Właściciel jest doradcą podatkowym i posiada Certyfikat wydany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych Ponosimy odpowiedzialność za popełnione błędy, posiadamy polisę od odpowiedzialności cywilnej w rozszerzonym zakresie.

Dane informacyjne

NIP 5472173696
REGON 366660388
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
nr KRS 0000665937
kapitał zakładowy 150.000 zł


Siedziba firmy :

Piotr Moll sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 365
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 498 66 65